LukeMcNemee's

Home / Pascal

Pascal

Všeobecné info

Soupis všeho potřebného k programování v Pascalu a spousty dalších ne podstatných, ale užitečných věcí, co mě napadnou.

PSPad, Free Pascal a další

Linux

Stačí nainstalovat Free Pascal (balíček fpc pod většinou distribucí) a vybrat si oblíbený textový editor (Kate, gedit, vi ...). Program následně překládáme píšeme v textovém editoru, překládáme v terminálu řádce příkazem:
$: fpc -o program.run program.pas a spouštíme $: ./program.run

Win

Opět nainstalovat Free Pascal (ke stažení zde) a buď používat editor obsažený v rámci distribuce Free Pascalu (tradiční modré okno) nebo k psaní kódu využít některý z textových editorů (PSPad, Notepad++ ...) a z Free Pascal využít pouze ke kompilaci programů. PSPad ke stažení zde

Návod k nastavení kompilování Pascalu přímo v PSPadu

PSPad lze považovat za poněkud pokročilejší variantu textového editoru, protože podporuje zvýraznění syntaxe pascalu a zároveň umožňuje nastavit propojení s kompilátorem, tedy celý proces od napsání až po spuštění programu lze obsloužit z PSPadu. Následuje postupný návod co a jak nastavit:

Program hodin

25.5.2015

Keys capture, opakování, více info v repositáři na GitHubu zde

4.5.2015

game of life
Projekt na více hodin, začátek práce, vykreslení pole, první naplnění.
Wiki k pravidlům a hře všeobecně
Zdrojový kód hry

27.4.2015

Case
Rozdělení na více větví pomocí jedné podmínky
kalkulačka k doplnění

13.4.2015

Funkce II.
Kalkulačka pomocí funkcí
Case

13.4.2015

Funkce
Funkce je část programu, kterou chci z kódu vyčlenit, pojmenovat a poté používat pod novým jménem. Funkce samotná nám může obalit libovolné množství příkazů, funkci můžeme předávat argumenty a zároveň nám funkce může vracet výsledek výpočtu v návratové hodnotě.
funkce

30.3.2015

Bubble sort
Naplnit pole náhodnými hodnotami a následně seřadit. Procházíme pole a vždy porovnáme dvě sousední hodnoty, případně je prohodíme.
Bubble Sort

23.3.2015

Select sort
Naplnit pole náhodnými hodnotami a následně seřadit. Vždy najdeme minimum v poli a toto umístíme na začátek, následně pole zmenšíme o aktuálně nalezené minimum a hledáme minimum v kratším poli.
Select Sort

16.3.2015

Výpočet hodnoty π
Spočítání obvodu opsaného a vepsaného mnohoúhelníku a následný průměr těchto hodnot určí hodnotu π.
π calc

9.3.2015

Caesarova šifra
Načíst textový řetězec a pomocí ASCII posunout znaky o hodnotu klíče.
Cesar

2.3.2015

Počítání znaků
Načíst textový řetězec a převodem znaků na ASCII kód spočítat jejich četnosti.
Znaky

15.12.2014

For cyklus III.
Výpis tvarů pomocí for cyklů - prázný čtverec, kříž, ...
For cyklus III.

8.12.2014

Herní hodina

1.12.2014

For cyklus II.
Výpis tvarů pomocí for cyklů - čára z #, čára se střídáním # a *, čtverec ...
For cyklus II.

24.11.2014

For cyklus
Cyklus umožňuje opakovaně vykonávat příkazy, tedy nemusíme ten stejný kód napsat několikrát pod sebe, ale můžeme celou část zopakovat cyklem. Určité druhy cyklů nám také umožní nekonečnou smyčku, tedy program který nikdy neskončí, což jinak udělat nejde.
Cyklus tedy využijeme, pokud potřebujeme něco n-krát zopakovat, například když potřebujem vypsat všechny násobky určitého čísla (v rozsahu 1 .. 10 nebo více)
For cyklus

10.11.2014

Opakování podmínek, program který načte číslo a vypíše, kterými čísly v rozsahu 2 - 10 je dělitelné. (číslo je dělitelné 2, pokud po dělení 2 nezůstane zbytek atd.)
Možností jak rozeznat, jestli je číslo dělitelné jiným je více (2 - sudá čísla, 3 - ciferný součet musí být násobkem 3 ... ) více se můžete dočíst třeba na wiki
Dělitelé

3.11.2014

Opakování podmínek, úprava kalkulačky tak, aby si uživatel vybral požadovanou operaci
třetí verze kalkulačky

20.10.2014

Podmínky: if(5 > x) then ...
můžou existovat dvě větve od podmínky, díky else (provede se pokud podmínka neplatí), tedy kód vypadá následovně
if(5 > x) then
    begin
        {podminka plati}
    end else
    begin
        {podminka neplati}
    end;
Pozor na psaní středníků, výraz před else středník nemá a else samotné také ne.
Sudá-Lichá
Porovnání s nulou

13.10.2014

Procvičování práce s proměnnými, přiřazování pomocí příkazu a := b;
druhá verze kalkulačky
prohození proměnných

6.10.2014

Opakování a procvičování práce s proměnnými.
pozdrav se jménem
výpis v obráceném pořadí

29.9.2014

Proměnné, načítání, výpis, jednoduchá kalkulačka
Proměnná - velmi jednoduše se jedná o pojmenované místo v paměti, kam můžu ukládat hodnoty (čísla, znaky ...) a tyto dále používat pro výpočty a kdekoliv jinde v programu. Proměnné rozlišujeme podle toho co obsahují na jednotlivé typy, tedy máme celočíselné proměnné - Integer, reálná čísla - Real, znaky - char a textové řetězce - String. Typů je samozřejmě více, ale toto jsou ty základní se kterými se budeme celou dobu potkávat.
Načtení do proměnné se provádí příkazem readln(cislo); kde cislo je název proměnné. Výpis poté provedeme obdobně pomocí již známého příkazu writeln(cislo);
kalkulačka

22.9.2014

Úvodní hodina, všeobecné seznámení s Pascalem, hello world.
prezentace
hello world